rekonštrukcie

Rekonštrukcie krbov, kachľových pecí a sporákov

Rekonštrukcie starších krbov, kachľových pecí a sporákov sú potrebné ak už neplnia svoju úlohu správne. Dymenie, vypadaná špárovacia hmota, uloľnené dvierka, zlý ťah komína sú známky opotrebenia a potreby rekonštrukcie. Tá pomôže krbu alebo kachľovej peci k opätovnému použitiu na ďalších pár rokov. Krby, kachľové pece a sporáky sú potom ako nové.